Wednesday, 30 May 2012

poster Selamat hari ibu


setiapa anak memiliki cara untuk membahagiakan ibunda tercintanya seperti dengan membacakan puisi, membacakan kata - kata indah yang menyentuh hati ibunda, memberi hadiyah dan masih banyak caraa lain yang dapat kita lakukan demi membahagikan ibunda ter cinta.


No comments:

Post a Comment